VỀ CHÚNG TÔI

Tên công ty

Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh

Ngày thành lập

Ngày 22 tháng 01 năm 1997

Người điều hành

Mr. Hoang To

Địa chỉ công ty

Khu Hợp Thành, Phường Phương Nam, Thành Phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh.

Kinh doanh chính

Sản xuất xi măng, Clinker và Than đá

Công suất sản xuất

~1.300.000 tấn/năm

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH

Kể từ khi được thành lập vào năm 1985, Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh đã dẫn đầu ngành công nghiệp xi măng trong nước và xuất khẩu, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao.
Ngoài việc phát triển kinh doanh, với cam kết thực hiện các trách nhiệm xã hội dựa trên ESG, chúng tôi hiện đang tích cực tham gia vào nhiều dự án thân thiện với môi trường như cải tạo mỏ đá, thu gom rác thải tái chế và tích cực tham gia hoạt động an sinh xã hội. Ngoài ra, chúng tôi cũng là đơn vị tích cực tham gia công tác ủng hộ, tài trợ tự nguyện cho phúc lợi của cộng đồng địa phương.

Từ năm 2017, chúng tôi đã trở thành công ty tư nhân 100%. Chúng tôi hứa sẽ tiếp tục cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao cho các đối tác kinh doanh của chúng tôi và mang lại giá trị tốt hơn cho tất cả các bên liên quan của chúng tôi với sản phẩm dịch vụ như dưới đây:

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Nội dung Position Age Salery
Tài sản ngắn hạn
Accountant
33
$162,700
Tài sản dài hạn
Chief Executive Officer (CEO)
47
$1,200,000
Ashton Cox
Junior Technical Author
30
$86,000
Bradley Greer
Software Engineer
41
$132,000
Brenden Wagner
Software Engineer
28
$206,850
Brielle Williamson
Integration Specialist
61
$372,000
Bruno Nash
Software Engineer
38
$163,500
Caesar Vance
Pre-Sales Support
21
$106,450