THÔNG TIN CÔNG BỐ

STTNỘI DUNGNGÀY BAN HÀNHCHI TIẾT
1NGHỊ QUYẾT HĐQT LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 202412/06/2024PDF Icon
2Điều lệ công ty năm 202404/06/2024PDF Icon
3Tài liệu Đại hội (sau Đại hội) 202404/06/2024PDF Icon
4Nghị quyết, biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên QNC năm 202404/06/2024PDF Icon
5TỜ TRÌNH BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH TRÌNH ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 202422/05/2024PDF Icon
6TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN QNC NĂM 202406/05/2024PDF Icon
7SỐ 823 TB VV MỜI THAM DỰ ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CTY QNC03/05/2024PDF Icon
8BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CTY CP XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH 2023 (KÝ)01/04/2024PDF Icon
9SỐ 575 BC Vv CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 202430/03/2024PDF Icon
10NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ VIỆC GIA HẠN THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 202430/03/2024PDF Icon
11NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ VIỆC GIA HẠN THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 202417/01/2024PDF Icon
12BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY BÁN NIÊN 202305/07/2023PDF Icon
13NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC THÀNH LẬP CHI NHÁNH CÔNG TY: TRUNG TÂM TƯ VẤN THIẾT KẾ, GIÁM SÁT VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG01/06/2023PDF Icon
14NGHỊ QUYẾT HĐQT PHÊ DUYỆT ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN CHO BCTC NĂM 202326/05/2023PDF Icon
15BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN QNC 202323/05/2023PDF Icon
16THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 202316/05/2023PDF Icon
17SỐ 732 VV TẠM HOÃN CBTT BCTC QUÝ 1, QUÝ 2 2023 VÀ BCTC BÁN NIÊN SOÁT XÉT NĂM 202312/04/2023PDF Icon
18TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN QNC NĂM 202306/04/2023PDF Icon
19BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 202205/04/2023PDF Icon
20THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023.29/03/2023PDF Icon
21NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2023.28/03/2023PDF Icon
22CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023.27/02/2023PDF Icon
23CBTT VĂN BẢN CỦA PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG NINH VỀ VIỆC ĐỒNG Ý GIA HẠN THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN QNC NĂM 202315/02/2023PDF Icon
24NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ GIA HẠN THỜI GIAN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023.30/01/2023PDF Icon
25BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 202216/01/2023PDF Icon
26BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022.06/01/2023PDF Icon
27BÁO CÁO VỀ TẠM HOÃN CBTT BCTC QUÝ 4 VÀ BCTC KIỂM TOÁN NĂM 2022.30/12/2022PDF Icon
28TẠM HOÃN CBTT BCTC QUÝ 3/2022.13/10/2022PDF Icon
29THÔNG BÁO NGÀY GIAO DỊCH ĐẦU TIÊN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỦA CTY CP XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH (MCK: QNC)09/09/2022PDF Icon
30THÔNG BÁO VV CHẤP THUẬN THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CÔNG TY CP XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH29/08/2022PDF Icon
31CÔNG BỐ THÔNG TIN NGHỊ QUYẾT HĐQT LIÊN QUAN PHÁT HÀNH.24/08/2022PDF Icon
32BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN.04/08/2022PDF Icon
33NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ04/08/2022PDF Icon
34BÁO CÁO VỐN CHỦ SỞ HỮU ĐÃ KIỂM TOÁN.01/08/2022PDF Icon
35ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH.01/08/2022PDF Icon
36THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP.28/07/2022PDF Icon
37NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY.28/07/2022PDF Icon
38BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022.26/07/2022PDF Icon
39BÁO CÁO CBTT BẤT THƯỜNG LIÊN QUAN BC KẾT QUẢ PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ.26/07/2022PDF Icon
40BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ.22/07/2022PDF Icon
41THÔNG BÁO THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT ĐANG LƯU HÀNH.22/07/2022PDF Icon
42BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN QNC NĂM 2022.17/06/2022PDF Icon
43PHÊ DUYỆT ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CHO BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 202216/06/2022PDF Icon
44TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN QNC NĂM 2022.27/05/2022PDF Icon
45THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH27/05/2022PDF Icon
46CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022.25/04/2022PDF Icon
47BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CỦA CÔNG TY.01/04/2022PDF Icon
48BÁO CÁO GIA HẠN THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022.15/02/2022PDF Icon
49BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021.19/01/2022PDF Icon
50THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CỔ ĐÔNG NỘI BỘ.27/12/2021PDF Icon
51BÁO CÁO VỀ GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG LỚN CÔNG TY.18/12/2021PDF Icon
52BÁO CÁO VỀ VIỆC ÔNG NGUYỄN THẾ PHƯƠNG KHÔNG CÒN LÀ CỔ ĐÔNG LỚN QNC.08/12/2021PDF Icon
53BÁO CÁO VỀ VIỆC BÁN CỔ PHIẾU QNC CỦA ÔNG NGUYỄN THẾ PHƯƠNG (CỔ ĐÔNG LỚN CÔNG TY)03/12/2021PDF Icon
54HỒ SƠ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN.02/12/2021PDF Icon
55PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ QNC NĂM 2021.18/11/2021PDF Icon
56HỒ SƠ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN.18/11/2021PDF Icon
57CBTT VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN.22/10/2021PDF Icon
58CBTT VĂN BẢN CỦA UBCK NHÀ NƯỚC VỀ THÔNG BÁO TỶ LỆ SỞ HỮU NƯỚC NGOÀI TỐI ĐA CỦA QNC.01/09/2021PDF Icon
59BÁO CÁO KẾT QUẢ VÀ TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021.11/06/2021PDF Icon
60THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021.07/06/2021PDF Icon
61HỒ SƠ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN QNC NĂM 2021.21/05/2021PDF Icon
62THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2021.12/05/2021PDF Icon
63BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CỦA CÔNG TY.20/04/2021PDF Icon
64CBTT V/V CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021.05/04/2021PDF Icon
65CBTT VĂN BẢN GIA HẠN THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2021.18/03/2021PDF Icon
66THÔNG BÁO VỀ VIỆC HUỶ MỜI CHÀO GIÁ TIÊU THỤ ĐẤT PHỦ THẢI MỎ ĐÁ SÉT NÚI NA.03/03/2021PDF Icon
67BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020.15/01/2021PDF Icon
68CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC SỬ DỤNG HÓA ĐƠN CỦA CÔNG TY.29/12/2020PDF Icon
69CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ NGHĨA VỤ THUẾ CỦA CÔNG TY.24/12/2020PDF Icon
70CBTT HỒ SƠ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ CỦA QNC NĂM 2020.10/11/2020PDF Icon
71VĂN BẢN BÁO CÁO LIÊN QUAN ĐẾN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN RIÊNG LẺ CỔ PHIẾU CÔNG TY NĂM 2020.09/11/2020PDF Icon
72THÔNG BÁO CHUYỂN SÀN GIAO DỊCH MÃ CHỨNG KHOÁN QNC.30/09/2020PDF Icon
73THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỦY NIÊM YẾT CỔ PHIẾU QNC TẠI HNX.24/09/2020PDF Icon
74BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020.10/07/2020PDF Icon
75THÔNG BÁO VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM, BỔ NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY.09/06/2020PDF Icon
76QUY CHẾ QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH.01/06/2020PDF Icon
77ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH.01/06/2020PDF Icon
78KẾT QUẢ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020.01/06/2020PDF Icon
79TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY.20/05/2020PDF Icon
80TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN QNC NĂM 2020.20/05/2020PDF Icon
81THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020.19/05/2020PDF Icon
82THÔNG BÁO VỀ VIỆC ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN ĐỂ BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 - 2025.08/05/2020PDF Icon
83THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020.08/05/2020PDF Icon
84QUYẾT ĐỊNH CỦA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI VỀ VIỆC CHẤP THUẬN NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU.20/04/2020PDF Icon
85CBTT VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020.22/04/2020PDF Icon
86THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỦY DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2020 CHỐT NGÀY 10/03/2020 (DO THAY ĐỔI THỜI GIAN/ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐHCĐ 2020 VÌ DỊCH BỆNH COVID)16/04/2020PDF Icon
87THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN/ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020.07/04/2020PDF Icon
88BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019.07/04/2020PDF Icon
89BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH.01/04/2020PDF Icon
90THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ TV HĐQT, BKS QNC 2020-202520/03/2020PDF Icon
91THÔNG BÁO MỜI DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG QNC 202020/03/2020PDF Icon
92BÁO CÁO VỐN CHỦ SỞ HỮU SAU ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VĐL ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN CỦA CÔNG TY.19/03/2020PDF Icon
93BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ.19/03/2020PDF Icon
94CBTT VỀ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM CHÍNH THỨC ĐỂ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN QNC NĂM 2020.17/03/2020PDF Icon
95CÔNG BỐ THÔNG TIN CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020.17/02/2020PDF Icon
96CBTT VĂN BẢN CỦA UBCK VỀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ CỦA CÔNG TY.09/12/2019PDF Icon
97CÔNG BỐ THÔNG TIN NGHỊ QUYẾT HĐQT CÔNG TY.03/09/2019PDF Icon
98VĂN BẢN CẢI CHÍNH THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ 251.811.090.000 ĐỒNG LÊN 371.811.090.000 ĐỒNG01/08/2019PDF Icon
99THÔNG BÁO GIA HẠN NỘP HỒ SƠ CHÀO GIÁ CẠNH TRANH GÓI THẦU: PHẦN VIỆC CÒN LẠI THUỘC DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ MỚI CẨM THỦY.23/07/2019PDF Icon
100DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN QNC TẠI THỜI ĐIỂM NGÀY 30 THÁNG 06 NĂM 201917/07/2019PDF Icon
101DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC VÀ CỔ ĐÔNG LỚN CỦA QNC TẠI THỜI ĐIỂM NGÀY 30 THÁNG 06 NĂM 201917/07/2019PDF Icon
102BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 201912/07/2019PDF Icon
103CBTT GIẤY ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ25/06/2019PDF Icon
104CBTT BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HĐQT CÔNG TY VỀ VIỆC TRIỂN KHAI PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN VÀ SỬ DỤNG VỐN CỦA ĐỢT PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ 250 TỶ ĐỒNG21/06/2019PDF Icon
105BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN QNC NĂM 201918/06/2019PDF Icon
106CBTT VỀ BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN QNC NĂM 2019.21/05/2019PDF Icon
107BỔ SUNG TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 201919/05/2019PDF Icon
108THÔNG BÁO SỐ: 426/TB-SGDHN NGÀY 22/04/2019 CỦA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI " VỀ VIỆC ĐƯA CỔ PHIẾU QNC RA KHỎI DIỆN BỊ KIỂM SOÁT CHUYỂN SANG DIỆN BỊ CẢNH BÁO "14/05/2019PDF Icon
109BÁO CÁO CỦA CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH LẠI BÁO CÁO KIỂM TOÁN VỀ BCTC RIÊNG QNC NĂM 201814/05/2019PDF Icon
110THÔNG BÁO VỀ VIỆC THÔI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY11/05/2019PDF Icon
111TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH09/05/2019PDF Icon
112THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH.23/04/2019PDF Icon
113BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH17/04/2019PDF Icon
114CBTT VỀ VIỆC CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 201915/03/2019PDF Icon
115CBTT NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH14/03/2019PDF Icon
116CBTT VÀ GIẢI TRÌNH NGHĨA VỤ THUẾ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH14/03/2019PDF Icon
117CBTT VĂN BẢN CỦA PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH - SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG NINH VỀ VIỆC ĐỒNG Ý GIA HẠN THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN QNC NĂM 201901/03/2019PDF Icon
118THÔNG BÁO CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC22/01/2019PDF Icon
119BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 201817/01/2019PDF Icon
120CBTT: BỔ NHIỆM PHỎ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH SẢN XUẤT XI MĂNG24/10/2018PDF Icon
121BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 201816/07/2018PDF Icon
122QUYẾT ĐỊNH V/V BỔ NHIỆM CHỨC VỤ THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY06/07/2018PDF Icon
123QUYẾT ĐỊNH MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT VÀ THÀNH VIÊN BKS CÔNG TY06/07/2018PDF Icon
124QUYẾT ĐỊNH V/V THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT QNC06/07/2018PDF Icon
125QUY CHẾ QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH04/07/2018PDF Icon
126CBTT VỀ VIỆC THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐKKD CÔNG TY LẦN THỨ 2304/07/2018PDF Icon
127ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH SỬA ĐỔI 201804/07/2018PDF Icon
128BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN SAU ĐỢT PHÁT HÀNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN03/07/2018PDF Icon
129BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 201829/06/2018PDF Icon
130DỰ THẢO QUY CHẾ QUẢN TRỊ QNC25/06/2018PDF Icon
131DỰ THẢO ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI QNC25/06/2018PDF Icon
132TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ20/06/2018PDF Icon
133THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 QNC19/06/2018PDF Icon
134TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 - QNC27/06/2018PDF Icon
135BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 201712/06/2018PDF Icon
136THÔNG BÁO CỦA TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN06/06/2018PDF Icon
137THÔNG BÁO VỀ NGÀY CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 201806/06/2018PDF Icon
138THÔNG BÁO V/V THAY ĐỔI NHÂN SỰ QUẢN LÝ CẤP CAO CÔNG TY QNC24/05/2018PDF Icon
139CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH QUẢNG NINH24/04/2018PDF Icon
140CBTT VỀ VIỆC THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐKKD CÔNG TY05/04/2018PDF Icon
141THÔNG BÁO V/V THAY ĐỔI NHÂN SỰ QUẢN LÝ CẤP CAO CỦA CÔNG TY29/03/2018PDF Icon
142CBTT VỀ VIỆC THAY ĐỔI NHÂN SỰ QUẢN LÝ CẤP CAO CÔNG TY27/03/2018PDF Icon
143CÔNG BỐ THÔNG TIN NGHỊ QUYẾT HĐQT CÔNG TY31/03/2018PDF Icon
144CBTT VĂN BẢN CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ VỀ VIỆC ĐỒNG Ý GIA HẠN THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN QNC NĂM 201821/03/2018PDF Icon
145CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC THAY ĐỔI THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN QNC NĂM 201819/03/2018PDF Icon
146THÔNG BÁO CỦA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (HNX) VỀ NGÀY GIAO DỊCH ĐẦU TIÊN CỦA 12 TRIỆU CỔ PHIẾU NIÊM YẾT BỔ SUNG21/02/2018PDF Icon
147THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 201806/02/2018PDF Icon
148CÔNG BỐ THÔNG TIN QUYẾT ĐỊNH CỦA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI VỀ VIỆC CHẤP THUẬN NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU QNC06/02/2018PDF Icon
149V/V UBCK NHÀ NƯỚC CHẤP THUẬN GIA HẠN CÔNG BỐ BCTC LẬP CHO NĂM TÀI CHÍNH 2018 CỦA QNC25/01/2018PDF Icon
150CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN DO ĐĂNG KÝ BỔ SUNG11/01/2018PDF Icon
151BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 201710/01/2018PDF Icon
152QUYẾT ĐỊNH V/V BỔ NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH KINH DOANH CÔNG TY12/01/2018PDF Icon
153CÔNG BỐ THÔNG TIN THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT ĐANG LƯU HÀNH04/01/2018PDF Icon
154CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐKKD LẦN THỨ 21 VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU QNC04/01/2018PDF Icon
155ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH04/01/2018PDF Icon
156BÁO CÁO KIỂM TOÁN SAU PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ QNC02/01/2018PDF Icon
157BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ CỦA QNC23/12/2017PDF Icon
158QUYẾT ĐỊNH TIẾP NHẬN VÀ BỔ NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH TÀI CHÍNH CÔNG TY13/12/2017PDF Icon
159THÔNG BÁO V/V THAY ĐỔI TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CÔNG TY QNC13/12/2017PDF Icon
160QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY12/12/2017PDF Icon
161QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY12/12/2017PDF Icon
162VĂN BẢN CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SỐ 7518/UBCK-QLCB08/11/2017PDF Icon
163THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ LÔ THAN CỤC TRUNG GIAN04/11/2017PDF Icon
164THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH15/08/2017PDF Icon
165BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 201725/07/2017PDF Icon
166THÔNG BÁO VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT, BẦU BỔ SUNG HĐQT, BKS CÔNG TY TẠI ĐẠI HỘI 201720/06/2017PDF Icon
167PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ20/06/2017PDF Icon
168BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN QNC NĂM 201720/06/2017PDF Icon
169TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN QNC NĂM 201716/06/2017PDF Icon
170THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 201703/06/2017PDF Icon
171THÔNG BÁO CỦA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI VỀ NGÀY GIAO DỊCH ĐẦU TIÊN CỦA CỔ PHIẾU NIÊM YẾT BỔ SUNG QNC20/05/2017PDF Icon
172THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 201716/05/2017PDF Icon
173QUYẾT ĐỊNH CỦA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI VỀ VIỆC CHẤP THUẬN NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH (QNC)06/05/2017PDF Icon
174THÔNG BÁO V/V ĐẤU GIÁ THANH LÝ TÀI SẢN HỎNG VÀ VẬT TƯ THU HỒI27/04/2017PDF Icon
175VĂN BẢN CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH QUẢNG NINH VỀ VIỆC CHẤP THUẬN VIỆC XIN GIA HẠN THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 201717/04/2017PDF Icon
176VĂN BẢN CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VỀ VIỆC GIA HẠN THỜI GIAN CÔNG BỐ BCTC LẬP CHO NĂM TÀI CHÍNH 2017 CỦA QNC13/04/2017PDF Icon
177BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH NĂM 201605/04/2017PDF Icon
178ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH31/03/2017PDF Icon
179GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY CỔ PHẦN - ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI LẦN THỨ 1931/03/2017PDF Icon
180QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIẢI THỂ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH XÍ NGHIỆP THAN UÔNG BÍ24/03/2017PDF Icon
181CÔNG VĂN CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN VỀ CHẤP THUẬN KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ CỦA QNC24/03/2017PDF Icon
182BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ23/03/2017PDF Icon
183THÔNG BÁO V/V THAY ĐỔI NHÂN SỰ CẤP CAO CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH (HỎNG FILE)15/02/2017
184QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIẢI THỂ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH - XÍ NGHIỆP KHAI THÁC VÀ KINH DOANH THAN ĐÔNG TRIỀU13/02/2017
185BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 201619/01/2017
186CÔNG BỐ THÔNG TIN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ09/01/2017
187GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP QNC THAY ĐỔI LẦN THỨ 17 (VỀ VIỆC THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH CÔNG TY)29/12/2016
188PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN VÀ SỬ DỤNG VỐN CỦA ĐỢT PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ THÊM 150 TỶ ĐỒNG30/12/2016
189GIẤY PHÉP KHAI THÁC MỎ ĐÁ VÔI PHƯƠNG NAM: BỘ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG CẤP GIẤY PHÉP KHAI THÁC MỎ ĐÁ VÔI PHƯƠNG NAM CHO CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH07/12/2016
190THÔNG BÁO: V/V THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH CÔNG TY21/11/2016PDF Icon
191BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG QNC NĂM 201616/11/2016
192THÔNG BÁO VỀ THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 201607/11/2016PDF Icon
193TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 201607/11/2016
194TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ: TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ07/11/2016PDF Icon
195THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG QNC NGÀY 15.11.201629/10/2016
196QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY VỀ VIỆC BỔ NHIỆM CHỨC VỤ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY: QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY VỀ VIỆC BỔ NHIỆM CHỨC VỤ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY30/09/2016
197QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI NHÀ MÁY XI MĂNG: QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI NHÀ MÁY XI MĂNG30/09/2016PDF Icon
198THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI NHÂN SỰ CẤP CAO CÔNG TY CP XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH: THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI NHÂN SỰ CẤP CAO CÔNG TY CP XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH19/08/2016
199BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016: BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 201629/07/2016
200QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY ĐỐI VỚI ÔNG NGUYỄN NGỌC ANH: QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY ĐỐI VỚI ÔNG NGUYỄN NGỌC ANH16/05/2016
201QUYẾT ĐỊNH MIỄN NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY CỦA BÀ ĐẶNG THU HƯƠNG: QUYẾT ĐỊNH MIỄN NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY CỦA BÀ ĐẶNG THU HƯƠNG16/05/2016
202CÔNG VĂN XIN GIA HẠN THỜI GIAN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2016: CÔNG VĂN XIN GIA HẠN THỜI GIAN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 201604/05/2016PDF Icon
203QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY VỀ VIỆC BỔ NHIỆM CHỨC VỤ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY21/04/2016PDF Icon
204QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SÁT NHẬP PHÒNG ĐẦU TƯ KD HẠ TẦNG CÔNG TY VÀO BAN QUẢN LÝ KCN CÁI LÂN21/04/2016PDF Icon
205THÔNG BÁO VỀ VIỆC THÔI LÀM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY ĐỐI VỚI ÔNG VŨ TRỌNG HIỆT VÀ ÔNG NGUYỄN NGỌC ANH.: THÔNG BÁO VỀ VIỆC THÔI LÀM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY ĐỐI VỚI ÔNG VŨ TRỌNG HIỆT VÀ ÔNG NGUYỄN NGỌC ANH21/04/2016
206KẾT QUẢ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 201609/04/2016PDF Icon
207TÀI LIỆU PHỤC VỤ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016.31/03/2016
208BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2016.28/03/2016
209THÔNG BÁO VỀ ĐỊA ĐIỂM VÀ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016.22/03/2016
210BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN CỦA CÔNG TY NĂM 201518/03/2016
211THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI NHÂN SỰ CẤP CAO CÔNG TY CP XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH.16/03/2016
212THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN CÔNG TY CP XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH.09/03/2016
213THÔNG BÁO BỔ NHIỆM ÔNG TÔ NGỌC HOÀNG LÀM THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY, PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY.25/02/2016
214THÔNG BÁO VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM CHỨC DANH THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY ĐỐI VỚI ÔNG NGUYỄN LONG GIANG25/02/2016
215BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015.25/01/2016PDF Icon
216THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG GÓP VỐN TẠI DỰ ÁN KHU DÂN CƯ ĐÔNG YÊN THANH.09/12/2015
217BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ II NĂM 201517/08/2015PDF Icon
218QUYẾT ĐỊNH TẠM DỰNG SẢN XUẤT NHÀ MÁY XI MĂNG LAM THẠCH (CÔNG NGHỆ LÒ ĐỨNG).04/08/2015PDF Icon
219BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015.22/07/2015PDF Icon
220QUYẾT ĐỊNH V/V SÁT NHẬP XÍ NGHIỆP THI CÔNG CƠ GIỚI VÀO NHÀ MÁY XI MĂNG LAM THẠCH II01/06/2015PDF Icon
221ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH NĂM 2015.27/04/2015
222NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2015.28/04/2015PDF Icon
223BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2015.28/04/2015PDF Icon
224TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2015.15/04/2015PDF Icon
225THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 201530/03/2015PDF Icon
226BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 201423/03/2015PDF Icon
227QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIẢI THỂ CHI NHÁNH KHÁCH SẠN HỒNG GAI.09/03/2015PDF Icon
228THÔNG BÁO VỀ NGÀY CUỐI CÙNG ĐĂNG KÝ NHẬN CỔ TỨC VÀ THAM GIA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2015.10/02/2015
229THÔNG BÁO VỀ VIỆC BỔ NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY.04/02/2015
230BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2014.08/01/2015PDF Icon
231THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIA HẠN THỜI GIAN GỬI THƯ CHÀO GIÁ CẠNH TRANH.22/12/2014PDF Icon
232THÔNG BÁO VỀ QUYẾT ĐỊNH CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA KHÁCH SẠN HỒNG GAI01/12/2014PDF Icon
233THÔNG BÁO VỀ NGHỊ QUYẾT SỐ 52, NGÀY 17/10/2014 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY.24/10/2014PDF Icon
234THÔNG BÁO VỀ NGHỊ QUYẾT SỐ 50, NGÀY 30/9/2014 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY.24/10/2014PDF Icon
235THÔNG BÁO VỀ QUYẾT ĐỊNH GIẢI THỂ CHI NHÁNH XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG HẠ LONG27/08/2014
236THÔNG BÁO VỀ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG AN KHANG.07/08/2014PDF Icon
237BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 201429/07/2014PDF Icon
238QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY VỀ VIỆC GIẢI THỂ ĐỘI CƠ GIỚI CÔNG TY.27/08/2014PDF Icon
239ĐIỀU LỆ CÔNG TY ĐƯỢC XÂY DỰNG SỬA ĐỔI TỪ NGÀY 15 THÁNG 4 NĂM 201416/04/2014PDF Icon
240NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014.16/04/2014PDF Icon
241BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014.16/04/2014PDF Icon
242THÔNG BÁO VỀ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 201416/04/2014PDF Icon
243BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 201303/04/2014PDF Icon
244THÔNG BÁO VỀ ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN QUYỀN NHẬN CỔ TỨC NĂM 2012 VÀ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 201424/02/2014
245THÔNG BÁO VỀ GIẤY PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN KHU VỰC KHỐI NAM, MỎ THAN ĐÔNG TRÀNG BẠCH.15/01/2014PDF Icon
246BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 201310/01/2014PDF Icon
247THÔNG BÁO NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY 20 THÁNG 12 NĂM 2013.26/12/2013
248THÔNG BÁO NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY 19 THÁNG 11 NĂM 2013.22/11/2013
249THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CHỈ TIÊU SẢN XUẤT NĂM 201330/10/2013PDF Icon
250THÔNG BÁO VỀ BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY.09/08/2013PDF Icon
251THÔNG BÁO VỀ QUYẾT ĐỊNH GIẢI THỂ CHI NHÁNH XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG MÓNG CÁI09/08/2013PDF Icon
252BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 201318/07/2013PDF Icon
253THÔNG BÁO VỀ QUYẾT ĐỊNH THÔI GIỮ CHỨC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CỦA ÔNG LINH THẾ HƯNG18/07/2013PDF Icon
254THÔNG BÁO VỀ QUYẾT ĐỊNH SÁT NHẬP XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG MÓNG CÁI VÀ XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG HẠ LONG18/07/2013PDF Icon
255THÔNG BÁO “V/V GIẢI THỂ CHI NHÁNH CÔNG TY: XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG UÔNG BÍ & NHÀ MÁY XI MĂNG HÀ TU”14/06/2013PDF Icon
256QUYẾT ĐỊNH “V/V GIẢI THỂ CHI NHÁNH: XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG UÔNG BÍ”14/06/2013PDF Icon
257QUYẾT ĐỊNH “V/V GIẢI THỂ CHI NHÁNH: NHÀ MÁY XI MĂNG HÀ TU”14/06/2013PDF Icon
258THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN11/06/2013
259THÔNG BÁO VỀ VIỆC KÉO DÀI THỜI GIAN BÁN HỒ SƠ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN.29/05/2013PDF Icon
260QUYẾT ĐỊNH “V/V BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY”29/05/2013PDF Icon
261THÔNG BÁO VỀ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG UÔNG BÍ25/05/2013PDF Icon
262THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAM DỰ ĐẤU GIÁ THANH LÝ TÀI SẢN15/05/2013PDF Icon
263THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ THAM GIA GÓP VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG UÔNG BÍ.09/05/2013PDF Icon
264THÔNG BÁO VỀ QUYẾT ĐỊNH CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT ĐỐI VỚI NHÀ MÁY XI MĂNG HÀ TU.09/05/2013PDF Icon
265CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, NGÀY 07/5/2013.09/05/2013PDF Icon
266KẾT QUẢ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 201317/04/2013PDF Icon
267NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT 201309/04/2013PDF Icon
268BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 201309/04/2013PDF Icon
269BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 201309/04/2013PDF Icon
270DỰ THẢO ĐIỀU LỆ 201301/04/2013PDF Icon
271NỘI DUNG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 201201/04/2013PDF Icon
272TÀI LIỆU VỀ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 201326/03/2013PDF Icon
273THÔNG BÁO VỀ ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN QUYỀN NHẬN CỔ TỨC CÒN LẠI NĂM 2011 VÀ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 201318/04/2013
274BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 201222/01/2013PDF Icon
275THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG KHÁCH SẠN HÒN GAI14/12/2012PDF Icon
276THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD NĂM 201230/11/2012PDF Icon
277BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 201216/07/2012PDF Icon
278THÔNG BÁO CÔNG BỐ MIỄN NHIỆM CHỨC DANH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY12/05/2012PDF Icon
279QUYẾT ĐỊNH MIỄN NHIỆM CHỨC DANH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY12/05/2012PDF Icon
280NỘI DUNG BIÊN BẢN + NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 201218/04/2012PDF Icon
281BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2011 VÀ QUÍ I NĂM 201211/04/2012PDF Icon
282NỘI DUNG CÁC TÀI LIỆU PHỤC VỤ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 201211/04/2012PDF Icon
283BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 201106/04/2012PDF Icon
284THÔNG BÁO QUÝ CỔ ĐÔNG DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 201220/03/2012PDF Icon
285THÔNG BÁO QUÝ CỔ ĐÔNG DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 201220/03/2012
286THÔNG BÁO VỀ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 VÀ TRẢ CỔ TỨC NĂM 201101/03/2012
287GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN 12 THÁNG NĂM 201204/02/2012PDF Icon
288THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIỚI THIỆU CHỨC DANH VÀ CHỮ KÝ CỦA KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY.29/11/2011PDF Icon
289THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH CHỈ TIÊU SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY NĂM 2011-201217/11/2011PDF Icon
290CÔNG BỐ: VV BỔ NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY17/11/2011PDF Icon
291GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN 9 THÁNG NĂM 201127/10/2011PDF Icon
292THÔNG BÁO NGÀY GIAO DỊCH CỦA CỔ PHIẾU NIÊM YẾT BỔ SUNG15/08/2011PDF Icon
293CÔNG BỐ : GIẤY PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN ĐÁ VÔI TẠI TẠI MỎ ĐÁ VÔI (NÚI RÙA), PHƯƠNG NAM - UÔNG BÍ - QUẢNG NINH.04/07/2011PDF Icon
294THÔNG BÁO TRẢ CỔ TỨC ĐỢT III BẰNG CỔ PHIẾU NĂM 201002/06/2011PDF Icon
295NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 201107/05/2011PDF Icon
296BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 201107/05/2011PDF Icon
297BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 201125/04/2011
298DỰ THẢO BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 201124/04/2011PDF Icon
299BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 201018/04/2011PDF Icon
300GIẤY XÁC NHẬN DỰ HOẶC UỶ QUYỀN DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 201118/04/2011PDF Icon
301THÔNG BÁO TRIỆU TẬP DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 201118/04/2011PDF Icon
302THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 201110/03/2011PDF Icon
303THÔNG BÁO TRẢ CỔ TỨC ĐỢT II BẰNG TIỀN MẶT NĂM 201010/12/2010PDF Icon
304THÔNG BÁO TRẢ CỔ TỨC BẰNG TIỀN MẶT ĐỢT I NĂM 201030/11/2010PDF Icon
305NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 201030/11/2010PDF Icon
306BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 201029/11/2010PDF Icon
307TÀI LIỆU GỬI CỔ ĐÔNG DỰ ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN NĂM 201028/04/2010PDF Icon
308BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 200912/04/2010PDF Icon
309THÔNG BÁO V/V: TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 VÀ TRẢ CỔ TỨC ĐỢT III NĂM 200902/04/2010PDF Icon
310THÔNG BÁO VỀ VIỆC LƯU HÀNH SỬ DỤNG MẪU CON DẤU MỚI CỦA CÔNG TY30/11/2010PDF Icon
311THÔNG BÁO THAY ĐỔI VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN NHẬN CỔ PHIẾU THƯỞNG VÀ TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT II NĂM 200922/01/2010PDF Icon
312THÔNG BÁO TRẢ CỔ PHIẾU THƯỞNG VÀ CỔ TỨC ĐỢT II NĂM 2009 BẰNG CỔ PHIẾU06/01/2010PDF Icon
313NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 200906/01/2010
314BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN06/01/2010PDF Icon
315THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN06/11/2009PDF Icon
316LỄ TRAO GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN29/09/2009PDF Icon
317CAI LAN PORT EXPANSION PROJECT EVALUATION REPORT OF ENVIRONMENTAL IMPACTS09/09/2009PDF Icon
318THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHIA CỔ TỨC BẰNG TIỀN MẶT ĐỢT I NĂM 200918/08/2009PDF Icon
319KHÁNH THÀNH DÂY CHUYỀN LÒ QUAY 2 NHÀ MÁY XI MĂNG LAM THẠCH II12/08/2009PDF Icon
320THÔNG BÁO TRẢ CỔ TỨC ĐỢT 3 NĂM 2008 BẰNG CỔ PHIẾU07/08/2009PDF Icon
321NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 200907/08/2009PDF Icon
322THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 200911/04/2009PDF Icon
323NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN CỦA ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 200911/04/2009PDF Icon
324BÁO CÁO CỦA HĐQT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 200911/04/2009PDF Icon
325BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 200801/04/2009PDF Icon
326THÔNG BÁO TRẢ CỔ TỨC ĐỢT 2 NĂM 2008 VÀ TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 200913/03/2009PDF Icon
327THÔNG BÁO THAY ĐỔI CHỈ TIÊU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 VÀ CẢ NĂM 200812/02/2009PDF Icon
328THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ "V/V CHIA CỔ TỨC ĐỢT 1 NĂM 2008"01/12/2008PDF Icon
329BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU QUỸ13/08/2008PDF Icon
330THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ MUA LẠI CỔ PHIẾU LÀM CỔ PHIẾU QUỸ31/05/2008PDF Icon
331NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 200804/07/2008PDF Icon
332BÁO CÁO CỦA HĐQT CÔNG TY CP XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH TẠI ĐHCĐ NĂM 200804/07/2008PDF Icon
333THÔNG BÁO TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 200808/05/2008
334BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 200717/04/2008PDF Icon
335THÔNG BÁO V/V CHIA CỔ TỨC ĐỢT 2 NĂM 200722/01/2008PDF Icon
336THÔNG BÁO VỀ NGÀY GIAO DỊCH CHÍNH THỨC CỔ PHIẾU TẠI TRUNG TÂM GDCK HÀ NỘI14/01/2008PDF Icon
337CÔNG BỐ CẢNG XUẤT XI MĂNG VÀ CLINKER LAM THẠCH14/01/2008PDF Icon
338THÔNG BÁO V/V: HỢP ĐỒNG MỞ TÀI KHOẢN VÀ LƯU KÝ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN14/12/2007PDF Icon
339THÔNG BÁO V/V : CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN08/12/2007PDF Icon
340THÔNG BÁO:CHUYỂN ĐỔI HÌNH THỨC QUẢN LÝ CỔ PHIẾU VÀ UỶ QUYỀN QUẢN LÝ CỔ ĐÔNG26/11/2007PDF Icon
341THÔNG BÁO THÀNH LẬP XÍ NGHIỆP KHAI THÁC VÀ KINH DOANH THAN ĐÔNG TRIỀU08/12/2007PDF Icon