Chiến dịch: “Làm cho thế giới sạch hơn”

Chiến dịch: “Làm cho thế giới sạch hơn”

Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” do Australia khởi xướng từ năm 1993, được phát động trên toàn cầu, tổ chức vào tuần thứ 3 của tháng 9 hằng năm. Đến nay, Chiến dịch đã thu hút sự tham gia hưởng ứng của hơn 180 quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Vracbank hưởng ứng cùng Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” năm 2023

CHUNG TAY HÀNH ĐỘNG CHO THẾ GIỚI SẠCH HƠN